medo

Medo (Mestdagh-Dhondt) bv werd opgericht in 2000. Maar pas in 2010 werd gestart met de restauratie van boeken en archief en het boekbinden. 

Op 24 september 2012 werd het label van Cores Erkend Restauratievakman Boeken en Archief uitgereikt (Cores staat voor Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief).

Aan Syntra West volgde ik de opleidingen 'Restauratievakman boeken en archief', 'Restauratievakman kunst op papier' en 'Handboekbinder'. 

Specialisatie

Nieuwe technieken worden blijvend op de voet te gevolgd door deelname aan workshops en symposia in binnen- en buitenland. Er wordt geïnvesteerd in machines en materiaal waardoor een praktische competentie ontwikkeld wordt.

Advies

Foto’s moeten op een andere wijze bewaard worden dan charters en zegels. Een boek dat regelmatig geraadpleegd wordt vereist een andere aanpak dan een prent in een glazen frame. Kortom, bewaren is een vak apart. Op basis van de toestand van het object, zijn functie, de bewaaromgeving en uw wensen, wordt een restauratievoorstel opgemaakt. Er kan uiteraard ook een uitvoerig schadedossier opgesteld worden. Samen met het gerestaureerde object ontvangt u bovendien een verslag met de uitgevoerde behandelingen, testresultaten en foto's voor en na de ingreep.

Ethische code

De professionele richtlijnen van ECCO (European Confederation of Conservator-Restorer's Organisations) worden volledig onderschreven. Dit betekent dat het restaureren gebeurt met respect voor de esthetische, historische en spirituele betekenis en de fysieke integriteit van het object. De behandelingen worden beperkt tot het strikt noodzakelijke om de originaliteit van het documentair erfgoed te behouden. De gebruikte materialen zijn zuurvrij en de ingrepen zijn zo reversibel als mogelijk. Elke restauratie wordt gedocumenteerd met foto's en een restauratieverslag.  

Atelier:

Kortemarkstraat 70          
8820 TORHOUT     
 
Maatschappelijke zetel

Vlaanderenstraat 40, 8680 Koekelare. 

Ondernemingsnummer BE 0472.635.072

 

Contact:

Linda Dhondt (ing.), bestuurder

linda.dhondt@medo.be

gsm: +32 (0)498 15 62 86